Rodzina Bebel – podsumowanie siedmiu lat badań

Po siedmiu latach poszukiwań postanowiłem to, co dotychczas udało mi się zbadać i odnaleźć, oddzielić grubą kreską. Na pewno nie jest to zakończenie poszukiwań, a jedynie uporządkowanie tego, co już wiemy.

Wszystko zaczyna się od mojego pradziadka, był nim Władysław Bebel. Jedyne informacje, jakie posiadałem, to informacje z nagrobka na cmentarzu Raków. Zmarł w roku 1956, urodzony w roku 1893… niewiele. Troszkę więcej informacji było w akcie zgonu:

Władysław Bebel ur. 8 września 1893 zmarł 6 sierpnia 1856 o ósmej rano, przyczyną śmierci rak krtani. Rodzice Jan Bebel i Antonina Sosnowska – pogrzeb 8.08.1956 godz. 16.00 cmentarz Raków.

W częstochowskich księgach na próżno szukałem „swojego” Władysława Bebla. Nazwisko się pojawiało, pojawiał się Jan Bebel i jego żona, Antonina Sosnowska.

Stradom 1896 umarł Józef Bebel 3 lata urodzony we wsi Komorniki syn Jana i Antoniny Sosnowskiej.

Stradom 1898 umarła Józefa Bebel 1 rok i 10 miesięcy córka JanaAntoniny Sosnowskiej.

Pojawiały się także wpisy pozornie powiązane tylko nazwiskiem:

Stradom 1904 umarła Aniela Bebel 1 miesiąc córka Antoniego i Marianny Sosińskiej.

Stradom 1903 urodziło się martwe dziecko płci męskiej z Antoniego i Marianny Sosińskiej.

Wreszcie informacja, która połączyła Jana Bebla z Antonim:

Stradom umarł Antoni Bebel wyrobnik 29 lat urodzony w Małogoszczy syn Jana i Antoniny Sosnowskiej pozostawił żonę Mariannę Sosińską.

W kolejnym znalezionym wpisie:

Stradom umarł Jan Bebel robotnik urodzony w Małogoszczy  syn Franciszka i Marianny Kupczyk lat 58 pozostawił żonę Antoninę Sosnowską.

Nadal nie miałem dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców Władysława Bebla. Jednak zakładając, że byli nimi Jan i Antonina Sosnowska, mogłem również założyć, że rodzonym bratem Władysława był Antoni, zmarli Józef i Józefa. Natomiast dziadkiem Władysława miał być Franciszek Bebel, babcią Marianna z domu Kupczyk Bebel. A nowy trop prowadził do Małogoszczy.

Zanim zacząłem przeszukiwać akta w parafii Małogoskiej, odebrałem telefon od p. Jacka Tomczyka (założyciel oraz prezes Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, autor większości tłumaczeń z języka rosyjskiego w moim drzewie oraz specjalista ‚od spraw trudnych’). – Słuchaj, mam twojego pradziadka, notuj: 1893, Adamów, parafia Mstów.

Władysław Bebel

Adamów 223. Działo się w osadzie Mstowie dwudziestego dziewiątego sierpnia (dziesiątego września) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się osobiście Jan Bebel (Jan Bebel), chłop we wsi Adamowie zamieszkały, lat pięćdziesiąt dwa, w obecności świadków Franciszka Pluty, lat pięćdziesiąt pięć i Jana Burzyńskiego, lat trzydzieści, obu chłopów w Adamowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Adamowie dwudziestego ósmego sierpnia (dziewiątego września) bieżącego roku o godzinie czwartej rano z prawowitej jego małżonki Antoniny z domu Sosnowska (Antoniny z Sosnowskich) lat trzydzieści osiem. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Władysław (Władysław), a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Pluta i Józefa Burzyńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Korzybski.

Notatka na marginesie:

Władysław Bebel dnia 17 sierpnia 1926 roku w Kościele Św. Rodziny w Częstochowie zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kocińską.

Dalsze poszukiwania prowadziłem w parafii Małogoskiej. Parafia Małogoska, jak większość parafii województwa świętokrzyskiego, jest bardzo dobrze zindeksowana. Znalezienie aktu urodzenia Jana Bebla nie trwało długo, potwierdziło natomiast Franciszka Bebla i Mariannę z domu Kupczyk, jako rodziców Jana.

1840 Jan Bebel -urodzinyZ parafii Małogoskiej wieś Cieśle wyodrębniła się jako gniazdo rodowe rodziny Bebel. W Cieślach rodziło się liczne, młodsze rodzeństwo Jana Bebla: Franciszek, Helena, Elżbieta, Joanna, Wojciech i Józef. Rodzice, Franciszek Bebel i Marianna z domu Kupczyk zawarli związek małżeński w roku 1838, również w Cieślach.

Akt ten jednak zawierał nową informację: Franciszek Bebel nie urodził się w Cieślach, a w Wielgomłynach. Rodzicami jego byli Filip Bebel oraz Małgorzata z Chowańczaków.

1816 Franciszek Bebel- urodzinyRoku Pańskiego 1816 pierwszego października odbył się chrzest Franciszka syna Filipa Bebel(czyka) i Małgorzaty Chowańszczykówny. Rodzeństwem Franciszka byli Andrzej (ur. 1811) i Ludwika (ur. 1813), bratem przyrodnim (z drugiego małżeństwa Filipa Bebla, po śmierci Małgorzaty w roku 1825) był Jan Bebel (1826-1844) – z matki Marianny z Juszczyków Bebel.

Bardzo dużo problemów przyniósł mi Filip Bebel. W roku 1805, w Wielgomłynach, odnalazłem akt ślubu między Aleksym Beblem, kawalerem, a Małgorzatą Nowacką, wdową. Czyżby oprócz Filipa Bebla w Wielgomłynach mieszkał także jego brat? Kuzyn? Odpowiedź była w akcie drugiego małżeństwa Filipa Bebla:

1825-10-17 Filip Jakub Aleksy Bebel i Marianna Juszczyk- ślubFilip Jakub Aleksy Bebel. Imiona te potwierdził drugi akt, spisany w języku polskim: Filip Jakub Aleksy Bebel, syn Walentego i Reginy Beblów. Urodzony w parafii Małogoszcz….

Filip Jakub Aleksy Bebel urodził się w kwietniu 1781 roku w Skorkowie, parafia Małogoszcz. Syn Walentego Bebla i Reginy.

1781 Filip Jakub Aleksy Bebel - urodzinyFilip Bebel umiera w roku 1847 w Pratkowicach.

Niestety, najprawdopodobniej nie zachowały się księgi z parafii Małogoszcz z XVIII wieku, dlatego nie jestem w stanie odnaleźć żadnych szczegółów z życia Walentego Bebla i jego żony Reginy. Pozostają jedynie domysły: w roku 1822 w Skorkowie umiera Regina Bebel, lat 100! W roku 1812 umiera Walenty Bebel, lat 90(!). Zarówno śmierć Reginy, jak i Walentego zgłasza Jan Ciulemba. Dodatkowo zgon Walentego potwierdza Dionizy Bebel, brat rodzony Walentego. Ksiądz nad imieniem i nazwiskiem Walentego notuje ‚bezżenny’… Czy Regina i Walenty z dwóch ostatnich aktów to rodzice Filipa? Będzie bardzo trudno tego dowieść…

W kolejnych wpisach przybliżę postać Antoniny Sosnowskiej, matki mojego pradziadka Władysława Bebla, historię jego siostry, Wiktorii Konopackiej oraz kuzyna, Stefana Bebla.

 

 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Dodaj do ulubionych
  • email

Post Author: plachy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *